Poradenstvo

Poskytujeme priebežné poradenstvo:

·   Účtovné

·  Daňové

·  Finančné analýzy

·  Pri zakladaní spoločnosti

·  V konkurznom konaní

·  Pri likvidácii spoločnosti