Mzdy

Mzdová agenda:

Tieto služby zahŕňajú:

1)  Rekapitulácia miezd za príslušné obdobie

2)  Výplatné pásky za sledovaný mesiac

3)  Výplatná listina

4)  Výkazy do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne

5)  Prevodný príkaz mesačných odvodov, daní a zrážok

6)  Prevod platieb poistného do SP, ZP, dane na DÚ a výplat zamestnancom

7)  Agenda súvisiaca s dávkami sociálneho zabezpečenia, podkladov pre spracovanie DPN, PN a ostatných dávok

8)  Podklady o zrazených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov, Prehľady o zrazených preddavkoch na daň  z príjmov zo závislej činnosti a Hlásenie na daň z príjmov zo závislej činnosti a daňovom bonuse

9) Spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti v súlade so zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Spracovanie daňových priznaní:

1)  Daň z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz, intrastat

2)  Daň z príjmov právnických osôb

3)  Daň z príjmov fyzických osôb

4)  Daň z motorových vozidiel