Poskytujeme komplexné profesionálne služby v oblasti auditu, účtovníctva, poradenstva a miezd.

Spoločnosť AUDIT CENTRE, s. r. o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá zamestnáva odborníkov s dlhoročnou praxou (od roku 1991) v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

Viac o nás

O nás

Prvoradou úlohou spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva. Audítorské služby poskytuje v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zabezpečuje na základe bohatých skúseností zo spracovávania účtovníctva,  účtovných závierok a overovania značného množstva subjektov, a to spoločností  s  ručením obmedzeným, akciových spoločností, poľnohospodárskych a bytových družstiev, obcí, neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií.

Služby

Prvoradou úlohou spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva. Audítorské služby poskytuje v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zabezpečuje na základe bohatých skúseností zo spracovávania účtovníctva,  účtovných závierok a overovania značného množstva subjektov, a to spoločností  s  ručením obmedzeným, akciových spoločností, poľnohospodárskych a bytových družstiev, obcí, neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií.

Audit

Účtovníctvo

Poradenstvo

Mzdy

Kontakt

 • AUDIT CENTRE s.r.o.

  Budatínska 1

  851 01 BRATISLAVA

 • telefón

  02/63812500

  00421 905 387 237

  00421 905 382 679

 • email

  auditcentre@auditcentre.sk