Poradenstvo

Poskytujeme priebežné poradenstvo:

·       Účtovné

·        Daňové

·        Finančné analýzy

·        Pri zakladaní spoločnosti

·        V konkurznom konaní

·        Pri likvidácii spoločnosti