Telefón: +421 2 63 812 500 I E-mail: auditcentre@euroweb.sk

Domov

/

Poskytujeme komplexné profesionálne služby v oblasti auditu, účtovníctva, poradenstva a miezd.

Spoločnosť AUDIT CENTRE, s. r. o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá zamestnáva odborníkov s dlhoročnou praxou (od roku 1991) v oblasti auditu, účtovníctva a daní. Prvoradou úlohou spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva. Audítorské služby poskytuje v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zabezpečuje na základe bohatých skúseností zo spracovávania účtovníctva, účtovných závierok a overovania značného množstva subjektov, a to spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, poľnohospodárskych a bytových družstiev, obcí, neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií.